Direct naar de inhoud

Home Collect Tests

Met de myBLOxs methode kunnen we ongeveer 2 - 6 verschillende Home Collect Tests uitvoeren; dit is de methode waarbij de cliënt zelf zijn eigen bloed afneemt (100 microliter) en opstuurt naar ons laboratorium.  

Het lijkt bijna onmogelijk om 6 analyses uit te voeren, uit twee druppels bloed, verkregen uit één vingerprik. Wij krijgen daarom terecht soms de vraag of deze labtesten wel voldoende betrouwbaar zijn. We maken gebruik van een innovatieve methode om het bloed te stabiliseren, dat wil zeggen dat alle metabole processen zoals stolling, complement, glycolyse en proteolyse volledig zijn stil gelegd. Gelijkertijd wordt het bloed verdund. De mate van verdunning wordt achteraf nauwkeurig vastgesteld. Uiteraard is het noodzakelijk dat deze methode goed gevalideerd is, om aan te tonen dat er betrouwbare resultaten mee worden verkregen. Er is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd waarbij de laboratoriumresultaten van de conventionele veneuze bloedafname zijn vergeleken met die van de capillaire vingerprik (onze myBLOxs methode). Voor meer informatie over de validatie: zie validatieonderzoek.

De resultaten van het bloedonderzoek worden online naar de aanvrager (arts/therapeut) gestuurd, eventueel met toelichting of advies. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en over de prijzen stuur dan even een mail naar: info@hesselsgrob.com.